Zarządzanie zespołem z osobami z niepełnosprawnością - bezpłatne szkolenie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby, które są zatrudnione w instytucjach lub podmiotach prywatnych realizujących zadania zawiązane z zawodową rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w szczególności instytucjach rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych i in.), organizacjach pozarządowych statutowo realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przedsiębiorstwach zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest zamieszkanie lub zatrudnienie w wyżej wymienionej instytucji w jednym z czterech województw: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie lub śląskie.

Pierwszeństwo udziału maja osoby, które pracują na stanowiskach związanych z doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rekrutacją, HR lub zarządzający różnego szczebla.

 

Terminy:

Rzeszów ul. Artura Grottgera 10: 7-8 grudnia (czwartek – piątek)

Kraków, ul. Szlak 65: 11-12 grudnia (poniedziałek – wtorek)

pobierz plik   Ulotka
Banner