Młodzi, Kompetentni, Zatrudnieni

bez_nazwy-3_600


Młodzi, kompetentni, zatrudnieni to program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego.

Projekt POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i pomoc przy zatrudnieniu 80 młodych osób, w wieku 18-24 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego (subregion radomski i warszawski).

 

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

 • Poradnictwo zawodowe i diagnostyczne
 • Udział w szkoleniach zawodowych
 • Warsztaty psychospołeczne
 • Wsparcie osobistego trenera pracy
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Stypendium stażowe
 • Pomoc w znalezieniu pracy

 

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pośredników pracy, którzy:

 • Pomogą wybrać interesujące szkolenie
 • Znajdą miejsce odbycia stażu
 • Przedstawią propozycje pracy
 • Przygotują do podjęcia zatrudnienia

 

Projekt zakłada osiągnięcie nastepujących wskaźników:

 • 80 osób niepełnosprawnych zostanie objętych projektem
 • u 32 osób niepełnosprawnych w w. 18-24 r.ż. wzrosną umiejętności związane z aktywnym poszukiwaniem pracy
 • u 36 osób niepełnosprawnych w w. 18-24 r.ż. wzrosną umiejętności psychospołeczne
 • co najmniej 16 osób niepełnosprawnych w w. 18-24 r.ż. podejmie zatrudnienie

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 986 573,23 zł

 

 

Kliknij, by zapoznać się z aktualnościami na temat projektu

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji do projektu

Zapoznaj się z listą rankingową

Sprawdź harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu


Szczegółowe informacje nt. projektu:

Tel.: +48 692 954 980 oraz +48 882 043 024

E-mail: marta.wiech@polskihr.pl, iwona.muszynska@polskihr.pl

 

 

 

Banner