Zapytania ofertowe w projekcie MŁODZI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wynajęcie w Warszawie lokalu pod biuro projektowe wraz z pomieszczeniami w których będą prowadzone punkty wsparcia dla Uczestników projektów;

1. “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15) od 15.08.2017 do 31.12.2017.

2. „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 r.ż. z woj. mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01-14-0172/16) od 01.01.2018 do 28.02.2019.

W/w projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA.

Banner